Ga terug

AboutLaw


2 jaar geleden

Afl. 46: De nieuwe Franchisewet

Shownotes

Afleveringplaatje van Afl. 46: De nieuwe Franchisewet
Met: Anne Spaargaren, advocaat bij Lexence. Op 1 januari 2021 treedt de Wet franchise in werking. De Wet franchise introduceert voorschriften in de artt. 7:911-922 BW omtrent de inhoud van de franchiseovereenkomst, informatieverplichtingen en gedragsnormen. In deze aflevering praten wij met Anne Spaargaren, advocaat bij Lexence, over deze nieuwe wet. Wat voor verplichtingen roept de...