Ga terug

Betrouwbare Bronnen


Afl. 112 Aflevering 112 3 jaar geleden

112 - Snels en Sneller: Tweede Kamer moet uitgaven strenger controleren

Shownotes

Afleveringplaatje van 112 - Snels en Sneller: Tweede Kamer moet uitgaven strenger controleren

Deze week debatteert de Tweede Kamer met minister Wopke Hoekstra (Financiën) over de Rijksuitgaven over 2019, het Verantwoordingsdebat. Dat gebeurt naar aanleiding van het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries die Hoekstra op Verantwoordingsdag, de Derde Woensdag in Mei, plechtig overhandigde aan Tweede-Kamervoorzitter Khadija Arib. Hij heeft er zelfs een speciaal koffertje voor.Zeker zo belangrijk zijn de rapporten die de Algemene Rekenkamer die dag publiceerde. Het Hoge College van Staat kijkt met een onafhankelij… Lees meer