Ga terug

Betrouwbare Bronnen


Afl. 431 Aflevering 431 6 dagen geleden

431 - Kabinetsformatie: Handelsland Nederland staat op het spel

Shownotes

Afleveringplaatje van 431 - Kabinetsformatie: Handelsland Nederland staat op het spel

Een derde van onze welvaart en werkgelegenheid komt van de wereldwijde handel waarin Nederland tot grootste spelers behoort. In het coalitieakkoord Hoop, lef en trots ontbreekt bijna elk besef daarvan.Voorzitter Ingrid Thijsen van VNO-NCW en directeur Daan Wensing van Initiatief Duurzame Handel luiden de noodklok. "Dit erodeert de positie van Nederland op wereldschaal." Jaap Jansen en PG Kroeger bespreken met hen de grondslagen voor een succesvol beleid van buitenlandse handel, bij voorkeur gekoppeld aan ontwikkelingssamenwerking, en 'hoe nu verder' bij … Lees meer