Betrouwbare Bronnen

Podcast over Binnenhof, Buitenhof en Brussel. Verschijnt (meestal) op dinsdag en vrijdag. Gemaakt door Jaap Jansen en PG Kroeger.

Afl. 51 Aflevering 51 2 jaar geleden

51 - Nixon, Clinton, Trump - PG en de historie van het fenomeen 'Impeachment'

Ga terug

Shownotes

Afleveringplaatje van 51 - Nixon, Clinton, Trump - PG en de historie van het fenomeen 'Impeachment'

Impeachment. Het laat elke Amerikaanse politicus, journalist en staatsrechtgeleerde sidderen. Maar wat weten we er eigenlijk over? Hoe vaak gebeurde dit drama? Wie bedacht zoiets? En wat zou zich nu kunnen gaan voltrekken tussen Nancy Pelosi en Donald Trump – de twee bejaarde gladiatoren in dit gevecht – als je de historie als gids gebruikt?PG Kroeger vertelt hoe het fenomeen van het impeachment uit de rechtsorde van het oude Rome via de Vikingen als Frans feodaal rechtsbeginsel in de Middeleeuwen onderdeel werd van de Engelse ‘Common Law’. De Founding F…