Onder Mediadoctoren


5 jaar geleden

49 - Benoemen van afkomst

Ga terug

Shownotes

Afleveringplaatje van 49 - Benoemen van afkomst

Al ruim vijftien jaar hoor je overal in de media het belang van benoemen. Het gaat daarbij vooral om het vermelden van etnische afkomst bij negatieve nieuwsberichten. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over het nut van het benoemen van afkomst. We bespreken wat de multiculturele samenleving betekent en hoe allochtoon als term vooral mensen in een categorie duwt, die conceptueel uitermate vaag is. Redacteuren Iris Verhulsdonk en Thom Aalmoes maakten een item met drie jongeren die volgens de definitie allochtoon zijn. Hoe verhouden zi…Lees meer