Ga terug

Column @BNR: Een nieuwe bestuursstijl? Kalm aan, zegt Sir Humphrey

Vorige week ontving informateur Herman Tjeenk Willink een opmerkelijk schrijven van de twaalf secretarissen-generaal, de hoogste ambtenaren van het Haagse eilandenrijk. De brief is nogal defensief. Hij lijkt geschreven door Sir Humphrey Appleby, de topambtenaar uit de tv-serie Yes, Minister die de hele dag bezig was al te drieste veranderplannen af te zwakken.

Nu de Tweede Kamer zich opmaakt voor een dualistisch reveil en van regering en ambtenarij een nieuwe bestuursstijl vraagt, dempen de topambtenaren de verwachtingen. Ze schrijven hoe goed, gezien de omstandigheden, hun 120.000 ambtenaren hun werk eigenlijk doen. Terwijl de coronacrisis alle aandacht vraagt, is er gebrek aan geld en personeel; verouderde ICT en complexe wet- en regelgeving. En dan vraagt de politiek ook nog eens een forse bijdrage aan het herstel van vertrouwen in de overheid! Je hoort ze zuchten.

Lees (of luister) hier verder