Ga terug

De Canon van de Nederlandse Geschiedenis is vernieuwd

De Canon van de Nederlandse Geschiedenis is vernieuwd. Alle teksten van de vijftig uit 2006 stammende vensters zijn herschreven en er staan tien nieuwe onderwerpen in. Zo heeft minister van Staat Marga Klompé premier Willem Drees vervangen.

In Betrouwbare Bronnen aflevering 41 stelde PG Kroeger: “Als iets aandacht en doordenking verdient, dan is het wel de Canon van de Nederlandse Geschiedenis en hoe deze in het onderwijs en de maatschappelijke discussie doorwerkt.”

PG vertelt over de historie van deze canon en de inhoud en betekenis ervan. Wist je dat het begon als een coproductie van CDA'er Maxime Verhagen en SP-chef Jan Marijnissen. En dat de kritiek van de D66-minister nu vooral pijnlijk is voor een partijgenoot in de Tweede Kamer?

Zo zijn er nog allerlei opmerkelijke aspecten uit onze 'vaderlandse geschiedenis' die met de Canon en zijn eigen historie samenhangt.

De inhoud van de Canon is uiteraard niet voor de eeuwigheid en de '50 vensters' op het verleden zijn zelf weer een uitdrukking van hoe de Nederlanders van nu kijken naar wie zij zijn en waar zij vandaan komen. PG keek daarom nog eens kritisch naar deze canoninhoud en deed voorstellen om thema's te verversen en de zo de Canon nog nadrukkelijker in wereldhistorisch en Europees perspectief zijn plaats te geven.

Nu de vernieuwde Canon er is, kunnen we zien of de commissie onder leiding van James Kennedy PG’s adviezen ter harte heeft genomen…