Ga terug

Kabinet komt begroting Kaag te hulp

Het kabinet praat vandaag over een besluit om de begroting van minister Sigrid Kaag te hulp te komen. Door de economische krimp loopt haar begroting terug, omdat die gekoppeld is aan het bruto nationaal product. Bovendien is er een maatschappelijke roep om Afrika te hulp te komen in de coronacrisis. Daarom komt er eenmalig 500 miljoen euro bij (het grootste deel uit de algemene middelen, een kleiner deel door toekomstig geld eerder uit te geven).

Er werd in de coalitie al langer op aangedrongen op extra geld, maar de VVD hield dit tegen.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken pleitte onlangs voor 1 miljard euro extra uit de algemene middelen. In Betrouwbare Bronnen 116 deden drie Afrika-deskundigen een beroep op het kabinet. Nederland mag in deze coronacrisis Afrika niet vergeten, stelden ze. "Afrika is zeer kwetsbaar. Veel mensen leven van dag tot dag, hebben geen vaste baan en zijn niet verzekerd voor zorg. In Afrika kan corona leiden tot hongersnood. Je ziet meteen extreme armoede. Alleen al daarom moet Nederland helpen, maar er is ook een groot eigenbelang om te investeren in de relatie met Afrika. Het continent wordt steeds belangrijker als handelspartner", aldus hoogleraar Mirjam van Reisen (Adviesraad Internationale Vraagstukken), Unilever-inkoopchef Marc Engel en Joost Oorthuizen (Initiatief Duurzame Handel.