Ga terug

Over de crisis buiten Europa blijft Nederland angstvallig stil

Bernard Bot, Kees van Lede, Anthony Ruys en Kees Storm refereren aan Betrouwbare Bronnen in een opiniestuk in het FD.


"De gevolgen van de coronapandemie kunnen uitsluitend met internationale samenwerking worden overwonnen. Het kabinet moet hiervoor snel extra middelen beschikbaar stellen.

Voormalig staatshoofden, premiers en vermaarde economie- en gezondheidsexperts drongen er in april bij de G20 op aan om een internationale conferentie te beleggen. Dit om de mondiale coördinatie van de coronapandemie en een bijbehorend investeringsfonds mogelijk te maken. Ze verklaarden dat de economische crisis niet opgelost kan worden als de gezondheidscrisis niet effectief wordt aangepakt.

Ook regerende Europese en Afrikaanse politiek leiders, waaronder premier Rutte, wezen in april in de Financial Times op de onderlinge verbondenheid van alle landen. De strijd tegen het coronavirus kan nooit alleen gewonnen worden: 'Als het virus niet in Afrika wordt verslagen, zal het terugkeren en ons blijven achtervolgen', zo stelden zij. Met andere woorden: de gezondheidscrisis kan alleen overwonnen worden door het coronavirus in álle landen te bestrijden. Het kabinet moet daarom in actie komen door als Nederland bij te dragen aan zo'n wereldwijde aanpak.

Substantiële investeringen

Inmiddels zijn we twee maanden verder. De Nederlandse regering heeft, net als de meeste andere Westerse overheden, substantiële binnenlandse investeringsmaatregelen genomen. Maatregelen voor het ondervangen van economische en sociale uitval als gevolg van de coronapandemie. Deze Nederlandse investeringen benaderen nu al €100 mrd. In Europees verband worden door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank steunpakketten van tenminste het tienvoudige besproken.

"De Adviesraad Internationale Vraagstukken stelt dat investeren in Afrika direct in het belang is van onze eigen gezondheid en economie" ()

Op de vraag wat Nederland en Europa bereid zijn om bij te dragen aan de crisis buiten Europa, blijft het echter nog angstvallig stil. Inmiddels zien we dat de pandemie zich, hoewel nog langzamer dan in Europa, gestaag verspreidt in Afrika. De economische gevolgen zijn nu al desastreus.

Op verzoek van het parlement bracht de Adviesraad Internationale Vraagstukken een spoedadvies uit. De Raad beveelt aan €1 mrd (circa 1% van de reeds aangekondigde steunpakketten voor Nederland) extra uit te trekken voor steun aan de meest kwetsbare landen; met name landen in Afrika. De Raad geeft de regering een reeks maatregelen in overweging voor ondersteuning van economisch herstel en de vaak kwetsbare gezondheidszorg. Hierbij wordt niet geschuwd man en paard te noemen. In zijn advies wijst de Raad erop dat investeren in Afrika op beide terreinen direct in het belang is van onze eigen gezondheid en economie.

Extra middelen

De gevolgen van de coronapandemie voor onze economie en gezondheid kunnen alleen door internationaal samen te werken worden overwonnen. Deze opvatting wordt internationaal gesteund door politiek leiders en experts. Ook vanuit Nederland. Deze maand riepen vertegenwoordigers van meer dan dertig internationaal opererende Nederlandse bedrijven in het Financieele Dagblad op om de beheersing van de coronacrisis te koppelen aan economisch perspectief. Dit vraagt om investeringen in internationale handel.

Het kabinet en parlement zijn nu aan zet om hieraan invulling te geven. Dat kan alleen als minister van financiën Wopke Hoekstra de geadviseerde extra middelen ter beschikking stelt en daarover afspraken maakt met de vier coalitiepartijen.

Daarnaast is het van belang dat minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, ondanks de economische krimp en het effect daarvan op het hulpbudget, haar begroting op peil kan houden. Eerder gaf minister Hoekstra in de politieke podcast 'Betrouwbare Bronnen' aan dat hij het als een opdracht ervaart om het niet alleen voor de huidige generatie, maar juist ook voor de toekomstige generaties goed te regelen.

Dat kan alleen door ook te investeren in een wereldwijde covid19-aanpak. Maandag spreekt de Tweede Kamer over dit onderwerp. Wij hopen dat wereldburger Wopke Hoekstra en de coalitiepartijen hun opdracht uitvoeren."


Bernard Bot is voormalig minister van Buitenlandse Zaken.

Kees van Lede is voormalig voorzitter VNO en voormalig voorzitter Raad van Bestuur AkzoNobel. 

Anthony Ruys is voormalig voorzitter Raad van Bestuur Heineken.

Kees Storm is voormalig voorzitter Raad van Bestuur Aegon.