Ga terug
Logo van Betrouwbare Bronnen Betrouwbare Bronnen

Richard van Zwol wordt voorzitter staatscommissie-Demografische ontwikkelingen

Richard van Zwol, te gast in Betrouwbare Bronnen 212, wordt voorzitter van de staatscommissie-Demografische ontwikkelingen 2050.

Het kabinet heeft die commissie benoemd om te adviseren over de uitdagingen die vergrijzing en migratie de komende dertig jaar met zich meebrengen. De commissie richt zich daarbij op de gevolgen voor de belangrijkste beleidsterreinen, van stedelijke ontwikkeling tot arbeidsmarkt en zorg. 'Van Zwol' start na de zomer en presenteert eind 2023 het advies.

Van Zwol is oud-secretaris-generaal van diverse ministeries en is nu staatsraad in de afdeling Advisering van de Raad van State. Hij is ook voorzitter van het wetenschappelijk Instituut voor het CDA en sprak in Betrouwbare Bronnen samen met de directeur daarvan, Pieter Jan Dijkman, over de koers van die partij.

Van Zwol zei in Betrouwbare Bronnen dat het CDA veel te lang heeft geleefd met een fictief Nederland. "Dat romantische beeld van al die vitale regio's met ook af en toe een stad is helemaal niet waar. Ons land is sterk geürbaniseerd en kent daaromheen veel suburb-ontwikkelingen, dat is de realiteit." Hij vertelde daarbij hoe de vertrekkende rijksbouwmeester Floris Alkemade onlangs de CDA-fractie verblufte met feiten en beelden van hoe Nederland er tegenwoordig écht uitziet. Alkemade wordt ook lid van zijn commissie.

In de staatscommissie zitten behalve Van Zwol en Alkemade:

  • Monika Sie Dhian Ho, plaatsvervangend voorzitter en directeur van Clingendael (Nederlands Instituut voor internationale betrekkingen)

  • Helga de Valk, plaatsvervangend voorzitter en directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en hoogleraar Migratie en de levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen

  • Tamara van Ark, oud-minister voor Medische Zorg en oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  • Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg

  • Tineke Huizinga, politica van de ChristenUnie en fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Ook oud waarnemend minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer en oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

  • Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en oud-wethouder van gemeente Rotterdam

  • Louise Elffers, lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), onderwijsonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, de UvA, de Vrije Universiteit, de HvA en Inholland

  • Ismintha Waldring, opleidingscoördinator en hoofddocente Identiteit, Diversiteit en Inclusie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook assistent professor Sociologie aan dezelfde universiteit

  • Mohammed Essafi, oprichter en directeur van PublicEffect met ruim 20 jaar ervaring als adviseur en interimmanager in de publieke sector

  • Daniël van Vuuren, hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie aan Tilburg University en hoofd van het cluster Werk en Zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek